zpět na výpočet

Filosofie výpočtu/modelu:

Zadlužení je podle metodiky Eurostatu ESA95: Veřejný dluh = Státní dluh + Dluh za kraje + Dluh za zdravotní pojišťovny

Statistika je mezinárodně srovnatelná - ESA95 je jedna metodika pro všechny státy EU.

  1. Vezmu veřejný dluh ke konci loňského roku oficiálně oznámený Ministerstvem financí ČR a odsouhlasený Eurostatem. Od tohoto čísla běží dluhové hodiny od 1. ledna aktuálního roku.

  2. Pak je potřeba dosadit do modelu do jakého čísla mají dluhové hodiny doběhnout k 31. prosinci aktuálního roku. Používám odhad Ministerstva financí zveřejněný v aktuálním Fiskálním výhledu Ministerstva financí ČR. Předpokládám, že tamní prognóza přímo od zdroje je nejlepší. Tento odhad pak doladím a zpřesním s ohledem na aktuální vývoj/plnění státního rozpočtu.

Pak,
průměrná rychlost zadlužování za 1 sekundu = [(B)-(A)] / [365*24*60*60]

Další projekce jsou založené prognóze Ministerstva financí ČR a na datech z Českého statistického úřadu. Např. průměrná rychlost HDP je vypočtena z rozdílu mezi stavem HDP v běžných cenách ke konci minulého roku a očekávanou výší ke konci aktuálního roku - přesně podle prognózy Ministerstva financí ČR.